نام واحد : صنعت غذایی کوروش

نام محصول : تصفیه انواع روغن خام نباتی

 • سریال مجوز : 4100468
 • شماره مجوز : 55292
 • تاریخ مجوز : 24/03/1391
 • کد محصول : 15141410
 • شرح محصول : تصفیه انواع روغن خام نباتی
 • ظرفیت : 69,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 28%
  28%