نام واحد : عبدالحمیدونجیبه صفوی

نام محصول : سایرشیرینیهای غیراردی

 • سریال مجوز : 2202530
 • شماره مجوز : 25568
 • تاریخ مجوز : 29/07/1388
 • کد محصول : 15431310
 • شرح محصول : سایرشیرینیهای غیراردی
 • ظرفیت : 90 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%