نام واحد : آیلار کنسرو

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : شبستر - سیس -...
 • تلفن شرکت : *********047جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شبستر - سیس
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حبیب بابازاده اسبق
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسروانواع غذاهای اماده

 • سریال مجوز : 1146110
 • شماره مجوز : 13602
 • تاریخ مجوز : 20/04/1391
 • کد محصول : 15131660
 • شرح محصول : کنسروانواع غذاهای اماده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%