نام واحد : آیلار کنسرو

نام محصول : انواع رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1146110
 • شماره مجوز : 13602
 • تاریخ مجوز : 20/04/1391
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%