نام واحد : تعاونی تولید قند کله پارسی میزدج

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 1806938
 • شماره مجوز : 5875
 • تاریخ مجوز : 29/04/1391
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%