نام واحد : تولیدی آرد آریا تک هاشمی

 • استان : گلستان
 • شهر : گرگان
 • نشانی شرکت : گرگان -...
 • تلفن شرکت : *******171جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر گرگان- کیلومتر 9 جاده گرگان- آق قلا
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید محمدرضا حسینی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 3813995
 • شماره مجوز : 11536
 • تاریخ مجوز : 26/04/1391
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%