نام واحد : حمید شمس الهی

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 1406718
 • شماره مجوز : 122/7337
 • تاریخ مجوز : 01/05/1391
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%