نام واحد : شیرآوران مشهد

نام محصول : پنیر پیتزا

 • سریال مجوز : 1902266
 • شماره مجوز : 21266
 • تاریخ مجوز : 18/11/1384
 • کد محصول : 15201256
 • شرح محصول : پنیر پیتزا
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%