نام واحد : شرکت گلشن راز نگار

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 4100477
 • شماره مجوز : 74695
 • تاریخ مجوز : 22/06/1389
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 7,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%