نام واحد : لیدا مددیان

نام محصول : بلندینگ وبسته بندی واسکازین

 • سریال مجوز : 2114968
 • شماره مجوز : 118/13229
 • تاریخ مجوز : 01/05/1391
 • کد محصول : 23201244
 • شرح محصول : بلندینگ وبسته بندی واسکازین
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%