نام واحد : تولیدوبسته بندی آجیل وخشکبار

نام محصول : بسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 2612354
 • شماره مجوز : 33056
 • تاریخ مجوز : 04/05/1391
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%