نام واحد : محمدتقی قاسمی رادبن بن اطمینان خراسانتعلیق20497-4/5/

نام محصول : بن بن

 • سریال مجوز : 1901077
 • شماره مجوز : 24-May
 • تاریخ مجوز : 07/08/1360
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 550 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%