نام واحد : نامی نیک نهاد

نام محصول : نان لواش ماشینی

 • سریال مجوز : 4100479
 • شماره مجوز : 58998
 • تاریخ مجوز : 08/05/1391
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%