نام واحد : فوژان کهربا

نام محصول : تولید وبسته بندی آجیل

  • سریال مجوز : 1902342
  • شماره مجوز : 32260
  • تاریخ مجوز : 27/09/1386
  • کد محصول : 15492111
  • شرح محصول : تولید وبسته بندی آجیل
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%