نام واحد : به چین توس

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات

 • سریال مجوز : 1902360
 • شماره مجوز : 5-194
 • تاریخ مجوز : 30/05/1375
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%