نام واحد : ایمان حسینی

نام محصول : پودر آب پنیر

 • سریال مجوز : 1937798
 • شماره مجوز : 15539
 • تاریخ مجوز : 25/04/1391
 • کد محصول : 15201262
 • شرح محصول : پودراب پنیر
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 79%
  79%