نام واحد : خوش نهال

نام محصول : انواع رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1902430
 • شماره مجوز : 43535
 • تاریخ مجوز : 02/10/1376
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 6,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%