نام واحد : تعاونی تولید و بسته بندی مهیار قابوس گلستان

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران

 • سریال مجوز : 3814002
 • شماره مجوز : 13029
 • تاریخ مجوز : 05/05/1391
 • کد محصول : 15492421
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران
 • ظرفیت : 3 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%