نام واحد : ابوالقاسم رموز

نام محصول : نمک ساده تصفیه نشده

 • سریال مجوز : 1903223
 • شماره مجوز : 9-107
 • تاریخ مجوز : 16/03/1373
 • کد محصول : 15492521
 • شرح محصول : نمک ساده تصفیه نشده
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%