نام واحد : کوثر ناب آذربایجان

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 1146220
 • شماره مجوز : 17768
 • تاریخ مجوز : 11/05/1391
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 20,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 71%
  71%