نام واحد : شن وماسه صدف ایرانشهر - توسعه

نام محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله

 • سریال مجوز : 2308744
 • شماره مجوز : 8834
 • تاریخ مجوز : 18/05/1391
 • کد محصول : 15111420
 • شرح محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%