نام واحد : تعاونی بسته بندی مواد غذایی حاجی پور خزر

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3027749
 • شماره مجوز : 701/16536
 • تاریخ مجوز : 16/05/1391
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%