نام واحد : قندریزی جوادقنادان

نام محصول : انواع قند

 • سریال مجوز : 1900679
 • شماره مجوز : 5-117
 • تاریخ مجوز : 17/05/1373
 • کد محصول : 15421210
 • شرح محصول : انواع قند
 • ظرفیت : 720 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%