نام واحد : شرکت پیام نمای آریا زمین مروارید ساز

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 2506614
 • شماره مجوز : 155/14240
 • تاریخ مجوز : 15/05/1391
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%