نام واحد : غلامرضا حسینی

نام محصول : پاستوریزه کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2423538
 • شماره مجوز : 46683
 • تاریخ مجوز : 24/05/1391
 • کد محصول : 15492718
 • شرح محصول : پاستوریزه کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%