نام واحد : تهیه و تولید مواد معدنی ایران تیتانیوم کهنوج

نام محصول : کنسانتره ایلمنیت

 • سریال مجوز : 2605900
 • شماره مجوز : 5/57170
 • تاریخ مجوز : 03/03/1383
 • کد محصول : 13201712
 • شرح محصول : ایلمنیت [ تیتان ]
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%