نام واحد : مرتضی خراسانی گردکوهی

نام محصول : خندان کردن پسته

 • سریال مجوز : 3427263
 • شماره مجوز : 26272
 • تاریخ مجوز : 15/05/1391
 • کد محصول : 15492164
 • شرح محصول : خندان کردن پسته
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%