نام واحد : کریم سعیدی

نام محصول : بسته بندی نمک

 • سریال مجوز : 2506625
 • شماره مجوز : 155/12966
 • تاریخ مجوز : 25/04/1391
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 47%
  47%