نام واحد : معدنی کان آذر تبریز

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بستان آباد
 • نشانی شرکت : خیابان ششگلان...
 • تلفن شرکت : *******411
 • نشانی واحد : بستان آباد- شش کیلومترمانده به قره چمن ج روستای قزلجه داش آتان
 • تلفن واحد : *******411
 • مدیر : شهرام مسله دان زاده
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پرلیت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 2578
 • تاریخ مجوز : 24/01/1392
 • کد محصول : 1429412337
 • شرح محصول : پرلیت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%