نام واحد : پروتئین دانه هیدج

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2115008
 • شماره مجوز : 118/15397
 • تاریخ مجوز : 17/05/1391
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%