نام واحد : تعاونی تولیدی وبسته نمک تصفیه یدارشریف نیشابور

نام محصول : نمک طعام باسایرترکیبات

 • سریال مجوز : 1901107
 • شماره مجوز : Jul-53
 • تاریخ مجوز : 16/02/1368
 • کد محصول : 15492530
 • شرح محصول : نمک طعام باسایرترکیبات
 • ظرفیت : 130 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%