نام واحد : مصطفی امیر قاسمی

نام محصول : سوسیس ازگوشت گاو

 • سریال مجوز : 3027779
 • شماره مجوز : 701/17358
 • تاریخ مجوز : 25/05/1391
 • کد محصول : 15111421
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت گاو
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%