نام واحد : مصطفی امیر قاسمی

  • استان : مازندران
  • شهر : آمل
  • نشانی شرکت : آمل خ هراز...
  • تلفن شرکت : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : آمل
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : مصطفی امیرقاسمی
  • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : همبرگر

  • سریال مجوز : 3027779
  • شماره مجوز : 701/17358
  • تاریخ مجوز : 25/05/1391
  • کد محصول : 15111712
  • شرح محصول : همبرگر
  • ظرفیت : 650 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 8%
    8%