نام واحد : درین نوش کاشان-شرکت

نام محصول : شربت میوه جات

 • سریال مجوز : 1341334
 • شماره مجوز : 42170
 • تاریخ مجوز : 31/05/1391
 • کد محصول : 15131811
 • شرح محصول : شربت میوه جات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%