نام واحد : شیر پاستوریزه پگاه خراسان

نام محصول : شیراسترلیزه

 • سریال مجوز : 1901770
 • شماره مجوز : 21698
 • تاریخ مجوز : 02/12/1384
 • کد محصول : 15201112
 • شرح محصول : شیراسترلیزه
 • ظرفیت : 31,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%