نام واحد : تعاونی توسعه روستایی یاقوت سبز آلتین کش

نام محصول : بسته بندی روغن زیتون

 • سریال مجوز : 3718085
 • شماره مجوز : 20344
 • تاریخ مجوز : 31/05/1391
 • کد محصول : 15141245
 • شرح محصول : بسته بندی روغن زیتون
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%