نام واحد : سلیمان ابن عباسی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اشنویه
 • نشانی شرکت : بلوار اشنویه...
 • تلفن شرکت : *******444جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشنویه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سلیمان ابن عباسی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه های بالای صفر تحت آتمسفر کنترل شده C.A

 • سریال مجوز : 1218483
 • شماره مجوز : 110/20590
 • تاریخ مجوز : 28/05/1391
 • کد محصول : 100000067
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%