نام واحد : مشهدروستا

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1901265
 • شماره مجوز : 21699
 • تاریخ مجوز : 29/04/1377
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%