نام واحد : سلمان نعمتی

نام محصول : شستشو و پوست گیری

 • سریال مجوز : 1937908
 • شماره مجوز : 17698
 • تاریخ مجوز : 04/06/1391
 • کد محصول : 15492182
 • شرح محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد خام
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%