نام واحد : آرد ستاره شرق

نام محصول : اردگندم سبوس گرفته

 • سریال مجوز : 3718090
 • شماره مجوز : 17333
 • تاریخ مجوز : 24/05/1391
 • کد محصول : 15311115
 • شرح محصول : اردگندم سبوس گرفته
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%