نام واحد : هدایت اله نجفی

نام محصول : برنجکوبی

 • سریال مجوز : 3718092
 • شماره مجوز : 19694
 • تاریخ مجوز : 26/05/1391
 • کد محصول : 15311230
 • شرح محصول : برنجکوبی
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%