نام واحد : بهرام بدیه

نام محصول : زیتون شور

 • سریال مجوز : 2115019
 • شماره مجوز : 118/16073
 • تاریخ مجوز : 23/05/1391
 • کد محصول : 15131211
 • شرح محصول : زیتون شور
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%