نام واحد : تعاونی تولید آبمیوه تارا

نام محصول : نکتارمیوه جات

 • سریال مجوز : 1901522
 • شماره مجوز : 1-108
 • تاریخ مجوز : 17/03/1373
 • کد محصول : 15131750
 • شرح محصول : نکتارمیوه جات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%