نام واحد : علی اصغرکاهانی قوچانی

نام محصول : جو پوست کنده

 • سریال مجوز : 1901567
 • شماره مجوز : 10452
 • تاریخ مجوز : 09/08/1388
 • کد محصول : 15311312
 • شرح محصول : جو پوست کنده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%