نام واحد : کشت و صنعت گیتی کهن ایرانیان

نام محصول : اب

 • سریال مجوز : 1937927
 • شماره مجوز : 15744
 • تاریخ مجوز : 28/04/1391
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%