نام واحد : کشت وصنعت جوین

نام محصول : شکر ازچغندرقند

 • سریال مجوز : 1901569
 • شماره مجوز : 7-120
 • تاریخ مجوز : 09/06/1373
 • کد محصول : 15421112
 • شرح محصول : شکر ازچغندرقند
 • ظرفیت : 48,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%