نام واحد : نمک یددارصالح فردوس

نام محصول : نمک طعام یددار تصفیه نشده

 • سریال مجوز : 1901571
 • شماره مجوز : Apr-88
 • تاریخ مجوز : 17/03/1372
 • کد محصول : 15492522
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه نشده
 • ظرفیت : 5,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%