نام واحد : عبدالکریم پادیاب

نام محصول : انواع سرکه

 • سریال مجوز : 3027792
 • شماره مجوز : 701/18184
 • تاریخ مجوز : 07/06/1391
 • کد محصول : 15492450
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 7,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%