نام واحد : ایران ملاس

نام محصول : مایه خمیر

 • سریال مجوز : 1901587
 • شماره مجوز : 11321
 • تاریخ مجوز : 24/04/1391
 • کد محصول : 15492461
 • شرح محصول : خمیرمایه
 • ظرفیت : 7,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%