نام واحد : سعید حسن پور

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی مرکبات

 • سریال مجوز : 3027793
 • شماره مجوز : 701/18185
 • تاریخ مجوز : 07/06/1391
 • کد محصول : 15132111
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی مرکبات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%