نام واحد : عبداله محمدیان دستنا

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1806989
 • شماره مجوز : 8433
 • تاریخ مجوز : 16/06/1391
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%