نام واحد : محمد بابازاده بورا

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل خ شهید...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد بابازاده بورا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 3027808
 • شماره مجوز : 701/18898
 • تاریخ مجوز : 16/06/1391
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 3,120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%