نام واحد : محمد بابازاده بورا

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 3027808
 • شماره مجوز : 701/18898
 • تاریخ مجوز : 16/06/1391
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 3,120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%